Návrh EZS

Návrh systému EZS je proces, při němž se stanovuje rozsah systému, stupeň zabezpečení, komponenty odpovídajícího stupně zabezpečení, volby protiopatření, třídy prostředí. Při tomto procesu dochází k výběru vhodné ústředny a způsobu provedení kabeláže, ke stanovení počtu a typu detektorů, typu ovládacích a indikačních zařízení a dalších doplňkových zařízení. Návrh systému EZS většinou také slouží pro přibližný odhad ceny navrhovaného systému.

Na následujícím obrázku je znázorněn sled událostí při návrhu EZS.