Teorie EZS

Teoretická část je rozdělena na 3 části.
V první  části jsou popsány nejdůležitější komponenty systému EZS, jejich význam, vlastnosti a zásady pro správnou instalaci a používání. Zde se uživatel může seznámit se základními informacemi o nejdůležitějších prvcích EZS.
 
Ve druhé části jsou popsány jednotlivé kroky návrhu EZS ve skutečném pořadí pro všechny stupně zabezpečení a aspekty pro správný výběr stupně, prostředí, komponent.
 
Třetí část se zabývá návrhem EZS pouze pro stupně zabezpečení 1 a 2, což je zadáním diplomové práce. Ten lze na základě uvedených informací značně zjednodušit. Z tohoto návrhu vychází praktická část.