Praktický návrh EZS

Praktická část je rozdělena do dvou bodů: textový návrh a grafický návrh.
 
V textovém návrhu získáte na základě zodpovězení a vyplnění několika formulářů údaje potřebné k optimálnímu zabezpečení požadovaného objektu. Tyto otázky se týkají zabezpečovaného objektu i objektů v okolí, podnebí, prostředí a vlivů, které mohou negativně ovlivnit správnou funkci jednotlivých prvků EZS. Tím získáte potřebné údaje, na jejichž základě si vyberete konkrétní detektor, magnetický kontakt, ústřednu, klávesnici aj. Prvky EZS budou vybírány z databáze a máte mít možnost použít i prvek, který si sám do databáze přidáte. Po vybrání všech potřebných prvků EZS vám bude vygenerován zjednodušený systémový návrh, ve kterém bude zobrazen také výčet všech prvků a předběžná cena. Tato cena ovšem není konečná, počítejte ještě s poplatky za instalaci celého systému, které si každá společnost účtuje.
 
Ke grafickému návrhu daného objektu můžete přejít ihned, bez provedení předchozího kroku. Toto se ovšem doporučuje pouze v případě, máte-li již všechny potřebné informace o zabezpečovaném objektu, nebo tyto informace nepotřebujete a jde vám pouze o rozmístění komponent EZS. V grafickém návrhu si načrtnete půdorys zabezpečovaného objektu, vyznačíte místnosti a obvodové prostupy (okna, dveře, garážová vrata) a na základě nápovědy do tohoto objektu vložíte potřebné prvky tak, aby splňovaly zásady správného fungování. Výsledkem bude grafický návrh EZS, který uživateli přiblíží celou problematiku návrhu systému.
Pro větší názornost můžete shlédnout ukázkový grafický návrh EZS.
 
Závěr:
Výsledkem praktického návrhu bude systémový návrh obsahující informace o objektu a majiteli a seznam všech vybraných komponent a celkovou cenu a k němu odpovídající grafický návrh znázorňující rozložení nejdůležitějších prvků EZS v objektu tak, aby jejich umístění zajistilo spolehlivost a funkčnost systému.