Návrh EZS (stupeň 1, 2)

Jak již bylo v úvodu řečeno, lze návrh EZS pro stupeň 1 a 2 značně zjednodušit. V následujících podkapitolách se dozvíme proč a jakým způsobem je to možné. Na následujícím obrázku je znázorněn tento zjednodušený návrh.